ΠΕΡΙ ΙΣΟΝΟΜΙΑΣ , ΙΣΟΠΟΛΙΤΕΙΑΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ

Δεν επικαλέσθηκε ποτέ τον αγώνα του δεν σκέφθηκε μόνο , αλλά και έπραξε ελεύθερα ,
αρνήθηκε να τον εξαργυρώσει αυτό τον εξύψωσε στην Ιστορία και η στάση του έγινε
παράδειγμα στους νέους . (Η Ιστορία του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη )

Το Σύνταγμα 1975/86 κατοχυρώνει την ισότητα , την ελευθερία της έκφρασης και της ελεύθερης 
διακίνησης των ιδεών , την ελευθερία του τύπου .


Σήμερα όμως μερικοί είναι πιο ίσοι από άλλους και η Πολιτεία με τα όργανα της ΄΄ αδυνατεί ΄΄
να εφαρμόσει τον Νόμο .
Αναφαίρετο δικαίωμα του Έλληνα πολίτη είναι :
 Να έχει 1) δίκαιη μεταχείριση 

            2) να εφαρμόζονται οι νόμοι ισομερώς και
            3) να εκφράζει ελεύθερα προφορικά και γραπτώς τις σκέψεις του.


Εάν αρνηθούμε τα σημεία αυτά οδηγούμαστε σε μια κοινωνική έκρηξη , μια τραγωδία . 
Η τραγωδία επέρχεται σιγά – σιγά , σπαράζει , παιδεύει , και εκπαιδεύει ΄ Ύστερα ξεχνιέται 
΄ Η λησμονιά αφήνει την ζωή να ευδοκιμήσει μέσα στην ελαφρότητα και την αφέλεια μας : 
Μια αφέλεια που αποτελεί σκάνδαλο για την ύπαρξη της ευνομούμενης Πολιτείας .