Κρουστά

Παραδοσιακά Κρουστά:

Νταούλι
Μπεντίρ
Ηπειρώτικο Ντέφι
Νταχαρές
Τουμπελέκι
Frame Drums:
Bendir – Tar
Riq

Βασικοί Στόχοι του Προγράμματος Σπουδών για τα Παραδοσιακά Κρουστά και τα Frame Drums.
Ανάπτυξη και δεξιότητα οργανοχρησίας.
Ανάπτυξη και δεξιότητα αυτοσχεδιασμού.
Απόκτηση γνώσεων ως προς την ανάπτυξη ,δεξιότητας ,ανάγνωσης και αποκωδικοποίησης των συμβόλων
σημειογραφίας των Παραδοσιακών Κρουστών.
Ανάπτυξη και δεξιότητα γνώσεων ως προς τις βασικές μουσικές έννοιες (ρυθμός, χροιά, δυναμική, ταχύτητα,μορφή ).
Ανάπτυξη και δεξιότητα σε τάσεις  συμπεριφοράς σε σχέση με τις μουσικές δραστηριότητες της εκτέλεσης  σε ατομικό επίπεδο.

 

Άκης Χατζημικές