Συναυλία με τη συμμετοχή του Συλλόγου Ερυθράς Γαίας

Ανοικτή Συναυλία 15  Ιουλίου   2018
Συμμετέχουν  :      Συμφωνική Ορχήστρα Πατρεύς
Ερμηνευτές   :       Γεράσιμος Ανδρεάτος