5ο φεστιβάλ Πρόνοιας Ναυπλίου ”Μανώλης Χιώτη”

Διαγωνισμός δεξιοτεχνίας Μπουζουκιού. 22-23 Αυγούστου 2018